Vertalingen.JPG

Vertalingen. Zonder nonsens.

"Always the least dear in France". Slechts één blik op de foto volstaat om te zien dat er iets heel erg fout gelopen is tijdens de vertaling van "le moins cher".

Viva Lingua kiest voor een andere aanpak. In plaats van een tekst letterlijk te vertalen, geef ik de voorkeur aan hertalingen. Dit komt erop neer dat ik eerst je tekst grondig doorlees om de boodschap volledig te begrijpen. Op basis van deze analyse schrijf ik nadien een vlotte Nederlandse tekst, waarin ik de aandacht vestig op de boodschap, en niet op vreemde zinsconstructies zoals op de foto.

Viva Lingua is gespecialiseerd in vertalingen uit het Frans naar het Nederlands.
Neem contact op om je vertaalproject te bespreken »